Privacy Statement

Aansprakelijkheid

Bij de samenstelling van deze website en onze e-mails wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. BestStaffing kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site en onze e-mails.

Het is mogelijk dat via onze website/e-mails verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. BestStaffing heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van BestStaffing en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BestStaffing.

Privacyverklaring

Als u besluit uw gegevens naar BestStaffing te zenden, geeft u Beststaffing daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens oneindig te bewaren en te gebruiken bij het vinden van een nieuwe baan of bij het vervullen van een vacature. BestStaffing gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met het doel van het vinden van een nieuwe baan of een vacature te vervullen.

We verwerken onder andere onderstaande persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
  • geboortegegevens, geslacht
  • pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften
  • gegevens over beschikbaarheid en verlof

Wijzigingen

BestStaffing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement, zonder de betrokkenen daarover te informeren. Wij verzoeken eenieder daarom regelmatig de privacy statement te controleren.

Nederlands Recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Vragen

Voor vragen over deze privacy policy of de wijze waarop BestStaffing persoonsgegevens verwerkt, kan er contact opgenomen worden met BestStaffing.

top